Wat is GuArtNet?

GuARtNode onderdeel van GuArtNet
GuArtNode (80 x 50 x 15 mm)

 

GuArtNet is een slimme en onzichtbare manier van beveiligen van bijvoorbeeld kunstobjecten. Zo kunnen voorwerpen continu, en juist ook overdag, worden bewaakt en gemonitord.

GuArtNet is een draadloos netwerk van compacte, autonome en energiezuinige sensoren, de GuArtNodes. Deze worden niet zichtbaar en niet destructief aan of in een object aangebracht.

De sensoren zijn gevoelig voor beweging of aanraking van het object en genereren dan een melding naar het centraal beheerstation, de GuArtServer. Ook kan direct bij het object een akoestisch signaal worden gegenereerd als waarschuwing. Op het scherm van de GuArtServer wordt alle relevante informatie getoond en/of de benodigde acties.

GuArtNet: Guard Your Art!
– Geen bekabeling maar wel 100% betrouwbaar redundant draadloos netwerk.
– GuArtNet maakt gebruik van een specifieke frequentieband voor beveiligingstoepassingen.
– Per sensor kunnen de alarmfuncties en de trillingsgevoeligheid snel en makkelijk worden
ingesteld met behulp van een tablet.
– Functioneert als autonoom systeem voor objectbeveiliging maar kan ook worden geïntegeerd in
het security- of gebouwmanagementsysteem.
– Objecten kunnen vrij worden verplaatst met behoud van beveiligingsniveau.
– De draadloze communicatie tussen sensoren en het beheerstation verloopt redundant via
strategisch in de ruimte opgestelde repeaters. Valt er een uit, dan neemt een andere de
communicatie direct over.
– De communicatie is bidirectioneel, oftewel er kan data vanaf een node naar de server worden
gestuurd, maar ook vanaf de server naar een node.